Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
5.01.2024, 17:52

BLO Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwała Nr 17/2024 oraz Uchwała Nr 18/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Na podstawie Uchwały Nr 17/2024 Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 10 stycznia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykle na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz): a) 10.200.000 akcji serii A, b) 887.890 akcji serii B, c) 2.220.000 akcji serii C, d) 4.365.100 akcji serii D, e) 1.636.270 akcji serii E (dalej łącznie jako „Akcje”). Na podstawie Uchwały Nr 18/2024 Zarząd GPW postanowił z dniem 10 stycznia 2024 r. wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyżej wymienione akcje Emitenta, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBLOBR00014”. Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLOOBER" i oznaczeniem „BLO". Ponadto, na podstawie uchwały Zarządu GPW nr 16/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. postanowiono o wykluczeniu z dniem 10 stycznia 2024 r. Akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Inne komunikaty