Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIL Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w IV kwartale 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w IV kwartale 2023 r. wynosi 620 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia [ale bez wpływu na wynik finansowy], szacowana jest na 82 miliony złotych.
Zakładając wyżej wspomniane szacunki wartości rezerw i brak innych nieprzewidzianych wydarzeń oraz biorąc pod uwagę kontynuację pozytywnych wyników z podstawowej działalności biznesowej, Zarząd Banku spodziewa się dodatniego wyniku netto Banku za IV kwartał 2023 r. Ostateczna wartość rezerw na ryzyko prawne w IV kwartale 2023 r. oraz wyniki finansowe zostaną podane do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za 2023 r., którego publikacja planowana jest na dzień 28 lutego 2024 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki za 2023 r. zostaną opublikowane w formie raportu bieżącego planowanego na dzień 30 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-10
MIL English version (translation) of Consolidated report of the Bank Millennium S.A. Capital Group for 1st quarter of 2024
9,39
0,00
2024-05-10
MIL English version (translation) of Consolidated report of the Bank Millennium S.A. Capital Group for 1st quarter of 2024
9,39
0,00
2024-05-10
MIL QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,39
0,00
2024-05-10
MIL QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,39
0,00
2024-05-07
MIL Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.
9,49
0,00
2024-05-07
MIL Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.
9,49
0,00
2024-04-26
MIL Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
9,25
-1,08
2024-04-26
MIL Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
9,25
-1,08
2024-04-26
MIL Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
9,25
-0,81
2024-04-26
MIL Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
9,25
-0,81