Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje, iż dniu 8 stycznia 2024 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z przyszłością Grupy Kapitałowej Tower Investments.
Celem przeglądu opcji strategicznych jest rozpoczęcie analiz, rozważenie różnych działań strategicznych oraz ocena możliwych kierunków rozwoju zmierzających do maksymalizacji wartości dla Akcjonariuszy Tower Investments S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które obejmować mogą pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego, zbycie części lub całości aktywów spółki bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu Tower Investments S.A. W najbliższym czasie Zarząd Spółki planuje zawrzeć umowy z doradcą finansowym oraz doradcą prawnym, którzy wesprą Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd Tower Investments S.A. informuje, iż dotychczas nie została podjęta żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej, nie ma również pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie trwania procesu przeglądu opcji strategicznych, Grupa Kapitałowa Tower Investments będzie kontynuowała realizację swojego planu operacyjnego oraz wdrażania aktualnej strategii biznesowej.

Inne komunikaty