Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
10.01.2024, 19:47

EAH Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2023 r.

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 30,9 mln zł i były wyższe o ponad 25 proc. od przychodów uzyskanych w grudniu 2022 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły około 273,8 mln zł i były wyższe o 15 proc., niż w roku 2022. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2023 r. wyniosły ponad 5,6 mln zł i były wyższe o około 55 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 52,7 mln zł i były wyższe o ponad 36 proc., niż w roku 2022. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w grudniu 2023 r. około 68 proc., a zatem była wyższa o ponad 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu 2022 r. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży za rok 2023 wyniosła blisko 65 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w roku 2022. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2023 r. wynosiła 17 774 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Inne komunikaty