Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NNG Zwołanie walnego zgromadzenia w przedmiocie emisji akcji w celu pozyskania finasowania pomostowego

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku podjął decyzję o zwołaniu na 12 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w porządku obrad którego znajdzie się powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 20% dotychczasowego kapitału zakładowego po cenie emisyjnej nie niższej niż 1 zł za jedną akcję. Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w dniu 15 stycznia 2024 roku. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest uzyskanie przez Spółkę finansowania pomostowego do czasu pozyskania inwestora finansowego lub inwestora strategicznego dla Spółki lub spółek zależnych od Emitenta, albo przeprowadzenia transakcji, której następstwem może być istotna zmiana struktury akcjonariatu Emitenta lub spółek zależnych od Emitenta lub zbycie ich istotnych aktywów (w tym komercjalizacja projektów), a także inwestycje w rozwój nowych obszarów działalności spółek zależnych od Emitenta.

Inne komunikaty