Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
15.01.2024, 12:18

EAH Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024.

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Raporty roczne: – Jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 24 kwietnia 2024 r. – Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 24 kwietnia 2024 r. Raporty kwartalne: – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2024 r. – 27 maja 2024 r. – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r. Raport półroczny: – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2024 r. w związku z zamiarem przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową uwzględniającą informacje określone w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r.

Inne komunikaty