Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
22.01.2024, 14:47

EAH Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Esotiq & Henderson S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 22 stycznia 2024 r. otrzymała od Lemuria Partners SICAV plc zawiadomienie złożone w trybie art. 69 i art. 69b Ustawy, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty