Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
1. Raporty kwartalne: - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku - Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 15 listopada 2024 roku 2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 roku - 30 sierpnia 2024 roku 3. Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 19 kwietnia 2024 roku Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 i II kwartał 2024 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty