Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Otrzymanie deklaracji objęcia akcji od akcjonariuszy

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał deklaracje od akcjonariuszy (Marek Kamola, Piotr Skowron, Jan Załubski), będących jednocześnie największymi wierzycielami Spółki, w sprawie objęcia akcji Spółki. Akcjonariusze wyrazili gotowość objęcia co najmniej 5 milionów, ale nie więcej niż 6 milionów akcji po cenie emisyjnej 1.80 zł za każdą akcję. W zdecydowanej większości akcje zostaną pokryte w wyniku konwersji zadłużenia Spółki wobec wyżej wymienionych akcjonariuszy z tytułu udzielonych umów pożyczki. Każdy z wyżej wymienionych akcjonariuszy zadeklarował objęcie akcji za kwotę powyżej 100 tys. euro. Pozostałe akcje zostaną pokryte wkładem gotówkowym. W najbliższym czasie Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie emisji nie mniej niż 5 milionów, ale nie więcej niż 6 milionów akcji po cenie 1.80 zł za każdą akcję. Konwersja zadłużenia na akcje pozwoli na zmniejszenie zadłużenia Spółki o co najmniej 9 milionów złotych.
Dodatkowo Marek Kamola zadeklarował zawarcie nowej umowy pożyczki na pozostałą kwotę zadłużenia z terminem spłaty do końca 2027 r., z oprocentowaniem WIBOR 1M + 1 pp wypłacanym na koniec każdego miesiąca. W przypadku terminowej wypłaty odsetek Marek Kamola zadeklarował comiesięczną redukcję oprocentowania pożyczki o 1/3. Realizacja wyżej wymienionych scenariuszy znacznie obniży koszty finansowe Spółki, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe już w roku 2024 r.

Inne komunikaty