Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
31.01.2024, 11:25

NOV Zbycie pakietu wierzytelności

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2023 z dnia 05.03.2023 roku, nr 6/2023 z dnia 19.05.2023 roku oraz nr 31/2023 z dnia 25.09.2023 roku, informuje iż została zawarta umowa zbycia kolejnego pakietu 7 wierzytelności zabezpieczonych hipotekami, przysługujących Spółce, w zamian za który Emitent otrzyma cenę w wysokości 562.000,00 zł.
Zarząd wyjaśnia, że zbycie wierzytelności ma na celu optymalizację sposobu wykorzystania zasobów Spółki, w tym pozyskanie dodatkowych środków na kontynuowanie działalności. Środki uzyskane ze zbycia pakietu wierzytelności zostaną przeznaczone na działalność podstawą Emitenta, to jest na udzielanie podmiotom gospodarczym pożyczek zabezpieczonych hipoteką.

Inne komunikaty