Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
31.01.2024, 21:20

ASM Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2024 roku

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ["Rozporządzenie"] informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku (w tym zaległego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał roku 2023):
- w zakresie zaległego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał roku 2023: aktualne pozostaje stanowisko Spółki wyrażone w raporcie bieżącym 34/2023 z 29.11.2023 r. tj., że jego przekazanie nastąpi niezwłocznie po dokonaniu ustaleń z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego [„UKNF”] w zakresie prawidłowego i nie budzącego zastrzeżeń UKNF sposobu prezentowania danych finansowych Spółki w jej raportach okresowych; a także zakładając wyjaśnienie powyższego we wskazanych terminach: - w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023: 30.04.2024 r. - w zakresie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.: 30.05.2024 r. - w zakresie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024: 30.09.2024 r. - w zakresie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 r.: 29.11.2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, że: a) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. b) nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. c) nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2024 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. d) zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego. e) zgodnie z § 79 ust. 7 raport roczny oraz rozszerzony raport roczny będą przekazywane jednocześnie w dniu określonym przez Spółkę w raporcie bieżącym.

Inne komunikaty