Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
5.02.2024, 11:53

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2024 r. składało się:
W ramach asset management: - 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 205 657 060,60 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 537 221,51 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
CSR Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o.
9,15
-0,55
2024-04-03
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-29
CSR Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta - spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.
9,00
0,00
2024-03-28
CSR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
9,00
0,00
2024-03-28
CSR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
9,00
0,00
2024-03-22
CSR Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Jeske na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Caspar Asset Management S.A.
9,10
0,00
2024-03-14
CSR Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.
9,00
0,00
2024-03-05
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00
2024-02-29
CSR Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2024
9,30
0,00
2024-02-09
CSR Korekta raportu numer 4/2024: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
9,30
0,00