Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASM Odpowiedź na pytania złożone przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 KSH

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje w załączeniu pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz odpowiedź Zarządu Spółki udzieloną dziś akcjonariuszowi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty