Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 28.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza Marcina Skrzypca („Żądanie”) i wskazuje, że przedmiot Żądania (ściśle punkt porządku obrad, którego akcjonariusz domaga się uwzględnienia w porządku obrad zgromadzenia) pokrywa się ze złożonym przez Marcina Skrzypca wnioskiem w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Spółka udzieliła Marcinowi Skrzypcowi odpowiedzi na zadane pytania („Odpowiedź”) i opublikowała je raportem bieżącym nr 2/2024 z 05.02.2024 r. do którego niniejszym odsyła. Mając na uwadze, że na ten moment nie ma możliwości uczynić zadość w pełni pytaniom akcjonariusza Marcina Skrzypca (szerzej zob. Odpowiedź), a tym samym także Żądaniu, mając również na uwadze najwyższe standardy korporacyjne, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 28.06.2024 r. licząc, że do tego czasu zaległe raporty okresowe Spółki zostaną opublikowane, a przyczyny dla których nie zostały opublikowane w terminie odpadną i tym samym Spółka będzie mogła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawić dodatkowe informacje w stosunku do tych, które znalazły się w Odpowiedzi a tym samym odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miało jakąkolwiek dodatkową wartość informacyjną dla akcjonariuszy Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty