Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASM Zainicjowanie negocjacji przez Spółkę z akcjonariuszem Marcinem Skrzypcem

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje informację poufną dotyczącą podjęcia przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji z akcjonariuszem Spółki Marcinem Skrzypcem mających na celu wygaszenie istniejących pomiędzy Marcinem Skrzypcem a Spółką sporów sądowych a także do przedstawienia swoich propozycji ugodowych przez Marcina Skrzypca.
Treść pisma inicjującego negocjacje z akcjonariuszem Marcinem Skrzypcem Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu. Spółka poinformuje odrębnym raportem o woli podjęcia negocjacji przez akcjonariusza Marcina Skrzypca, bądź o braku chęci ich prowadzenia. Spółka uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na jej znaczenie dla niezakłóconego funkcjonowania Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty