Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
7.02.2024, 22:03

PGE Odwołanie Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza PGE w dniu 7 lutego 2024 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki:
- p. Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu, - p. Wandy Buk, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji, - p. Rafała Włodarskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lutego 2024 r. podjęła uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej: - p. Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, - p. Małgorzaty Banasik do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy. Notki biograficzne oraz wymagane oświadczenia p. Eryka Kosińskiego oraz p. Małgorzaty Banasik Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 7/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty