Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASM Oddalenie powództwa Wojciecha Kremera przeciwko Spółce

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z 27.10.2022 r., w którym poinformował, iż w dniu 26.10.2022 r. podjął uchwałę, mocą której ustalił ostateczną treść listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27.10.2022 r. („Walne Zgromadzenie”), w ramach której stwierdził, że każdemu z następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Wiesław Łatała, (ii) Aleksandra Łatała – Kremer, (iii) Wojciech Kremer oraz (iv) KPNS Holding sp. z o.o., przysługuje „0” głosów z posiadanych przez nich akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu informuje, że w dniu 09.02.2024 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w postępowaniu z powództwa Wojciecha Kremera przeciwko Spółce w którym oddalił powództwo Wojciecha Kremera o ustalenie, że może on wykonywać prawo głosu z będących jego własnością i posiadanych przez siebie 1000 akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz o ustalenie, że Spółka nie może odmówić dopuszczania Wojciecha Kremera do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu z będących jego własnością i posiadanych przez niego 1000 akcji w kapitale zakładowym Spółki bez wykonalnego orzeczenia sądu zakazującego Spółce wykonywania tego prawa, bądź ustalającego brak możliwości wykonywania tego prawa.
Wyrok nie jest prawomocny.

Inne komunikaty