Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
9.02.2024, 22:52

CSR Korekta raportu numer 4/2024: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.:
Treść raportu z dnia 5 lutego 2024 roku: „Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2024 r. składało się: W ramach asset management: - 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 205 657 060,60 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 537 221,51 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto”. zostaje zastąpiona następującą treścią: „Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2024 r. składało się: W ramach asset management: - 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 205 852 708,89 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 732 869,80 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto”. Korekta raportu bieżącego podyktowana została otrzymaniem w dniu 9 lutego 2024 r. informacji od Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie korekty wartości aktywów Subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Inne komunikaty