Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
12.02.2024, 7:12

NOV Szacunkowy zysk Emitenta za rok 2023

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 21/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku, Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że szacowany zysk netto Emitenta za rok 2023 roku wyniósł 4.618.688,52 zł, co oznacza, że był o niecałe 8 proc. niższy niż zysk netto prognozowany w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2023, a jednocześnie o 134,10 proc. wyższy w stosunku do zysku netto osiągniętego w roku 2022, który wyniósł 1.972.937,06 zł.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że stan środków pieniężnych w dyspozycji Emitenta na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 4.000.706,71 zł w porównaniu do 201.133,60 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku (wzrost o 1.889,08 proc.), a wartość udzielonych przez Emitenta pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 16.917.729,04 w porównaniu do 8.936.548,57 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku (wzrost o 89,30 proc.). Powyższe oznacza, że wartość aktywów, które generują przychody dla Emitenta jest od początku 2024 roku znacząco wyższa niż wartość tych aktywów na początku roku 2023, co daje podstawy do przyjęcia, że wyniki Emitenta w roku 2024 będą istotnie wyższe niż wyniki w roku 2023.

Inne komunikaty