Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
12.02.2024, 11:46

OPL Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej na skutek śmierci.

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) informuje o wygaśnięciu mandatu na skutek śmierci Członka Rady Nadzorczej.
Zarząd Orange Polska z głębokim żalem informuje, że w dniu 11 lutego 2024 r. powziął informację o śmierci w dniu 9 lutego 2024 r. Pani Wioletty Rosołowskiej, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Orange Polska. W związku z powyższym z dniem 9 lutego 2024 r. wygasł mandat pani Wioletty Rosołowskiej jako Członka Rady Nadzorczej.

Inne komunikaty