Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
14.02.2024, 15:29

ACT Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., zawiadamia, że w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., oraz zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r, a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r. i raporcie bieżącym nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., Emitent dokonał w okresie od 08.02.2024 r. – 14.02.2024 r. następujących transakcji nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLACTIN00018) podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
- w dniu 08.02.2024 r. 3 688 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 71 484,22 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,38 zł. Akcje te stanowią 0,0197% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 3 688 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0197% ogólnej liczby głosów. - w dniu 09.02.2024 r. 3 976 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 77 114,40 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,39 zł. Akcje te stanowią 0,0212% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 3 976 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0212% ogólnej liczby głosów. - w dniu 12.02.2024 r. 4 522 akcje własne o łącznej wartości wynoszącej 88 088,34 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,48 zł. Akcje te stanowią 0,0241% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 4 522 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0241% ogólnej liczby głosów. - w dniu 13.02.2024 r. 4 886 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 94 961,56 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,44 zł. Akcje te stanowią 0,0261% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 4 886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0261% ogólnej liczby głosów. - w dniu 14.02.2024 r. 4 941 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 95 941,40 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,42 zł. Akcje te stanowią 0,0264% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 4 941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0264% ogólnej liczby głosów. W wyniku wszystkich powyższych transakcji oraz uprzednio nabytych akcji, Emitent posiada łącznie 1 168 739 akcji własnych, stanowiących 6,2376% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 168 739 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,2376% ogólnej liczby głosów. Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r. Powyższe transakcje nabycia akcji własnych przeprowadzone zostały za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w dniach 08.02.2024 r. – 14.02.2024 r. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Załączniki

Inne komunikaty