Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
14.02.2024, 18:53

OPL Orange Polska zwiększy dywidendę o 37%, Zarząd zarekomendował wypłatę 0,48 zł na akcję w 2024 roku

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje o rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2023.
Orange Polska zwiększy dywidendę o 37%, Zarząd zarekomendował wypłatę 0,48 zł na akcję w 2024 roku Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Spółki w 2023 roku, mocny bilans oraz dobre perspektywy na przyszłość, w dniu 14 lutego 2024 roku Zarząd Orange Polska podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,48 zł na akcję w 2024 roku z zysków za 2023 rok. Propozycja ta stanowi wzrost o 37% wobec dywidendy 0,35 zł na akcję wypłaconej w 2023 roku. Spółka również uznaje 0,48 zł na akcję za poziom bazowy do wypłaty dywidendy w roku 2025. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska następujące terminy dotyczące dywidendy: - dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień „D"): 26 czerwca 2024 r. - dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień „W"): 10 lipca 2024 r. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orange Polska.

Inne komunikaty