Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
14.02.2024, 18:55

OPL Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za czwarty kwartał i cały rok 2023.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”, „Spółka”) za czwarty kwartał i cały rok 2023.
Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników zostały przedstawione w Nocie 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow/). Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty