Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r., raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 18 września 2023 r, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”) aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego łączna suma gwarancyjna z tytułu gwarancji wystawianych w ramach Umowy zostaje podwyższona ze 208.500.000,00 PLN do 253.500.000,00 PLN i limit kwotowy w tej wysokości obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo przedmiotowy aneks optymalizuje warunki cenowe gwarancji wystawianych przez ERGO Hestia na zlecenie Spółki.
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty