Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
15.02.2024, 17:11

NOV Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F na rynek NewConnect

Zarząd NOVINA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie /Spółka, Emitent/ powiadamia, że w dniu 15 lutego 2024 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 10.896.459 /dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 12 gr /dwanaście groszy/ każda akcja.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-11
NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
0,71
-0,56
2024-02-15
NOV Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F na rynek NewConnect
0,87
-7,59
2024-02-12
NOV Informacja o braku planów emisji nowych akcji
0,66
0,00
2024-02-12
NOV Szacunkowy zysk Emitenta za rok 2023
0,66
0,00
2024-01-31
NOV Szacunkowe przychody Emitenta za rok 2023
0,68
+11,18
2024-01-31
NOV Zbycie pakietu wierzytelności
0,68
+11,18
2024-01-04
NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
0,76
0,00
2023-12-21
NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych
0,65
+3,07
2023-12-20
NOV Zmiana stanu posiadania
0,65
0,00
2023-12-19
NOV Zmiana stanu posiadania
0,68
0,00