Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
20.02.2024, 15:40

KRU Informacja w sprawie rejestracji obligacji serii AO5EUR i AO6EUR

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) w Komunikacie ONP/2024/017 oraz ONP/2024/018 z dnia 20 lutego 2024 r. oświadczył, iż rejestracja odpowiednio:
• 140 000 obligacji na okaziciela serii AO6EUR Emitenta o wartości nominalnej 100 EURO każda, ISIN PLKRK0000838 (Obligacje) nastąpi z dniem 21 lutego 2024 r. • 100 000 obligacji na okaziciela serii AO5EUR Emitenta o wartości nominalnej 100 EURO każda, ISIN PLKRK0000820 (Obligacje) nastąpi z dniem 21 lutego 2024 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 3, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty