Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
27.02.2024, 14:28

ACT Zawarcie umowy zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2023 z dnia 13.12.2023 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy sprzedaży nieruchomości Emitenta położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej, stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku na niej usytuowanego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 191/5, 191/6 (księga wieczysta nr KR1P/00331683/5), 190/8 (księga wieczysta nr KR1P/00331682/8) i 190/9 (księga wieczysta nr KR1P/00366251/2) o łącznej powierzchni gruntu 4.064 m. kw. („Nieruchomość”). W odniesieniu do działki nr 190/9 umowa sprzedaży została zawarta pod warunkiem, że uprawniona gmina nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu. Łączna wartość opisanych powyżej transakcji uzgodniona została na kwotę 19,8 mln zł. (powiększonej o podatek VAT) z możliwością warunkowej dodatkowej płatności w przypadku, gdy parametry pozwolenia na budowę przewidywałyby możliwość realizacji inwestycji o powierzchni większej niż 6 tys. m. kw. W takim wypadku nadwyżka powierzchni przeliczona zostałaby stawką 3,4 tys. zł. (powiększonej o podatek VAT) za każdy dodatkowy m. kw. powyżej wskazanej wyżej liczby 6 tys. m. kw.
W ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Nieruchomości nie wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności operacyjnej Spółki ponieważ nie była ona wykorzystywana przez Spółkę gospodarczo w istotnym stopniu.

Inne komunikaty