Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPO Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2023/2024

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 7.008.947,70 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 informuje, że według wstępnych szacunków, narastająco, w całym roku finansowym tj. okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku obrotowego 2023/2024 Spółka:
• osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 141.448 tys. zł, czyli o 21% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 179.073 tys. zł) • wypracowała masę marży 44.875 tys. zł, czyli niższą o 28,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 63.129 tys. zł). • wynik EBITDA wyniósł obecnie -29.605 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie 3.626 tys. • dynamika obrotów za pośrednictwem detalicznych kanałów sprzedaży zmalała w tym okresie o 3,9%. W III kwartale roku obrotowego 2023/24, tj. od 1 października do 31 grudnia 2023 r. Spółka: • odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 46.142 tys. zł, czyli o 25,8% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 62.175 tys. zł); • wypracowała masę marży 15.401 tys. zł, czyli niższą o 33,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.258 tys. zł); • wynik EBITDA wyniósł -8.763 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku była na poziomie -949 tys. zł; • strata brutto wyniosła 10.200 tys. zł (było: strata brutto: 3.102 tys. zł). Według wstępnych szacunków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku obrotowego 2023/2024, Spółka wypracowała stratę brutto na poziomie 35.287 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 3.078 tys. tys. zł.. Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 planowana jest 28 lutego 2024 r.

Inne komunikaty