Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAINBOW: strona spółki
27.02.2024, 16:07

RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu styczniu 2024 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 2/2024 z dnia 16.01.2024 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, informuje, że szacowane łączne jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 263,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 198,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,9%.
Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 264,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 199,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,6%. Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-04
RBW Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023
74,00
+6,49
2024-03-27
RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc luty 2024 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-luty 2024 roku
79,60
0,00
2024-03-25
RBW Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych jednostkowych wynikach finansowych Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2023.
79,60
-0,25
2024-03-18
RBW Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
80,60
0,00
2024-03-08
RBW Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Emitenta
75,80
-3,96
2024-03-05
RBW Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2024”
69,60
+4,31
2024-02-27
RBW Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu styczniu 2024 roku
63,00
-2,86
2024-01-18
RBW Temat: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
59,00
+3,39
2024-01-17
RBW Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia Akcjonariusza o przekroczeniu udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
61,00
-2,30
2024-01-17
RBW Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach otrzymania pożyczki akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
61,00
-2,30