Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ECHO: strona spółki
27.02.2024, 16:20

ECH Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii S

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczeniem NR 188/2024 dokonał w dniu 26 lutego 2024 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 700.000 obligacji na okaziciela serii S.
Rejestracja ww papierów wartościowych pod kodem ISIN PLECHPS00399 jest dokonywana w związku z dopuszczeniem ww obligacji do obrotu na rynku regulowanym. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty