Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
28.02.2024, 13:01

ACT Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2022 z dnia 26.10.2022 r., nr 35/2023 r., z dnia 14.04.2023 r., 57/2023 z dnia 22.06.2023 r. oraz 96/2023 z dnia 26.10.2023 r., informuje, że na podstawie Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 28.02.2024 r. zmieniających Uchwały nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zmienione Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 14 kwietnia 2023 r., zmienione Uchwałami nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r. oraz Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r., zmianie uległy warunki programu nabywania akcji własnych Spółki.
Zgodnie z powołanymi wyżej Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki zmianie uległa: 1) liczba akcji będących przedmiotem Programu nabywania akcji własnych poprzez zwiększenie do ilości 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, 2) maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na program nabywania akcji własnych, która wynosi obecnie 78.000.000 zł. (siedemdziesiąt osiem milionów złotych), oraz 3) wysokość kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, która również została ustalona na kwotę 78.000.000 zł. (siedemdziesiąt osiem milionów złotych). Pozostałe warunki programu nabywania akcji własnych przez Spółkę nie uległy zmianie. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty