Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 lutego 2024 roku, do momentu zarządzenia przerwy w obradach, wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji imiennych: 514.857, liczba głosów: 514.857, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 43,67%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 33,22%. FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji na okaziciela: 174.314, liczba głosów: 174.314, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 14,79%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 11,25%. PZW FIZ – liczba akcji na okaziciela: 165.830, liczba głosów: 165.830, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 14,07%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 10,7%. BUFFIS Sp. z o.o. – liczba akcji na okaziciela: 156.100, liczba głosów: 156.100, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 13,24%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 10,07%. Cezary Gregorczuk – liczba akcji na okaziciela: 150.000, liczba głosów: 150.000, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 12,72%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 9,68%.

Inne komunikaty