Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
5.03.2024, 14:40

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 29.02.2024 r. składało się:
W ramach asset management: - 540 614 725,44 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 515 697 750,20 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 207 239 807,17 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 225 136 252,99 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 432 376 060,16 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 405 732 869,80 zł netto.

Inne komunikaty