Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
10.03.2024, 8:20

EAH Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2024 r.

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 18,7 mln zł i były niższe o 13 proc. od przychodów uzyskanych w lutym 2023 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 42,2 mln zł i były wyższe o około 3 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2024 r. wyniosły około 4,1 mln zł i były niższe o około 15 proc. rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 10 mln zł i były wyższe o 11 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła ponad 66 proc. i była wyższa o ponad 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2024 r. wyniosła około 65 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2024 r. wynosiła 17 723 m kw. i była mniejsza o 1,9 proc. niż rok wcześniej.

Inne komunikaty