Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NGGAMES: strona spółki
10.03.2024, 20:40

NGG Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji No Gravity Development S.A.

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 7 marca 2024 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 1.099.000 akcji No Gravity Development S.A.
Emitent przypomina, że posiada 620.000 akcji No Gravity Development S.A., przy czym wszystkie akcje posiadane przez Emitenta zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Akcje posiadane przez Emitenta reprezentują 56,41 proc. kapitału zakładowego oraz 56,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu No Gravity Development S.A. Emitent wskazuje, że No Gravity Development S.A. to spółka specjalizująca się w portowaniu (przygotowywaniu wersji gier na poszczególne platformy dystrybucji gier).

Inne komunikaty