Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz raportu bieżącego 3/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. pomiędzy Markiem Kamolą a Spółką. Strony uzgodniły zmianę terminu spłaty pożyczki na 31 grudnia 2027 r., a także zmianę okresów naliczania i wypłaty odsetek - odsetki od pożyczki wypłacane będą co miesiąc. W przypadku terminowej wypłaty odsetek, będą one redukowane o 1/3. Pozostałe warunki umowy pożyczki pozostają bez zmian. Realizacja postanowień aneksu znacznie obniży koszty finansowe Spółki, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe już w roku 2024 r.

Inne komunikaty