Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
12.03.2024, 16:25

ACT Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2023 roku i 2023 rok.

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż zbliża się do zakończenia prac nad sporządzaniem sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2023 roku. W związku z tym, Zarząd Emitenta przedstawia poniższe wstępne, szacunkowe główne parametry wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1.10.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz narastająco za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2023-Q4 GK ACTION tys. PLN Przychody ze sprzedaży 723 197 Zysk brutto ze sprzedaży 65 781 % 9,10% Zysk netto roku obrotowego 14 209 2023-Q4 ACTION S.A. tys. PLN Przychody ze sprzedaży 719 210 Zysk brutto ze sprzedaży 64 133 % 8,92% Zysk netto roku obrotowego 14 294 2023-01-01 – 2023-12-31 GK ACTION tys. PLN Przychody ze sprzedaży 2 510 437 Zysk brutto ze sprzedaży 220 941 % 8,80% Zysk netto roku obrotowego 36 774 2023-01-01 – 2023-12-31 ACTION S.A. tys. PLN Przychody ze sprzedaży 2 497 547 Zysk brutto ze sprzedaży 215 769 % 8,64% Zysk netto roku obrotowego 37 717 Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym dotyczącym 2023 roku, który zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Inne komunikaty