Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Informacja o zawarciu umów z TAURON Nowe Technologie S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że zawarła w dniu 15.03.2024 r. cztery umowy z TAURON Nowe Technologie S.A. z/s we Wrocławiu (Zamawiający), których przedmiotem jest realizacja prac związanych z bieżącą eksploatacją i prowadzeniem prac dodatkowych na sieciach oświetleniowych na obszarze TAURON Nowe Technologie S.A.
Obszar realizacji prac obejmuje następujące miejscowości: Kłodzko, Nowa Ruda, Borów, Domaniów, Łagiewniki, Jordanów Śląski, Kondratowice, Oława (miasto i gmina), Siechnice, Strzelin, Wiązów, Żórawina oraz miasto Wrocław. Zamawiający na mocy zawartych umów będzie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umów zlecał prace do realizacji. Łączna szacunkowa wartość umów netto to 26.000.000,00 złotych, brutto to 31.980.000,00 złotych. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot każdej umowy na okres 36 miesięcy. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Spółka informowała o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 14.02.2024 r. Spółka podaje fakt zawarcia umowy biorąc pod uwagę budowanie portfela zamówień ELEKTROTIM S.A. na kolejne lata, szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty