Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 21 marca 2024

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje iż po wznowieniu obrad po przerwie w dniu 21 marca 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek Akcjonariusza odstąpiło od rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad wznowionych po przerwie, w dniu 21 marca 2024 roku. Podczas drugiej części obrad nie poddano pod głosowanie żadnych uchwał, które nie zostałyby podjęte, ani nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załączniki

Inne komunikaty