Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
22.03.2024, 15:49

OPL Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia..
Pełny tekst Ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

Inne komunikaty