Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
22.03.2024, 15:55

OPL Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 roku.
Pełny tekst projektów uchwał oraz załączników do nich znajduje się poniżej.

Załączniki

Inne komunikaty