Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w ramach prowadzonego od dnia 8 stycznia 2024 roku procesu przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 1/2024, w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z akcjonariuszem Cezarym Gregorczukiem („Akcjonariusz”) list intencyjny w sprawie przeprowadzenia badania due diligence Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.
Strony postanowiły, że w wyniku zawarcia listu intencyjnego Akcjonariusz rozpocznie w dobrej wierze badanie prawne i finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta, które potrwa do dnia 3 maja 2024 roku, a którego celem jest podjęcie przez Akcjonariusza decyzji na temat możliwości zaangażowania finansowego w Spółkę. Zawarty przez Spółkę list intencyjny nie rodzi zobowiązania dla żadnej ze Stron.

Inne komunikaty