Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
22.03.2024, 20:54

COS Zakończenie czynności przygotowawczych do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Canna Hemp Lab Sp. z o.o.

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył działania przygotowawcze zmierzające do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Canna Hemp Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: "ZCP"), przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz dystrybucji suplementów diety, żywności, pasz dla zwierząt oraz kosmetyków, w szczególności produktów konopnych, w tym na zasadzie wyłączności na terenie Unii Europejskiej marek: Full Spectrum, Green Paw, Pet Care oraz Sesso.
Na podstawie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa z dnia 30 września 2022 r. Spółka dzierżawi ZCP i stanowi ona dla niej bardzo istotny element prowadzenia działalności. Nabycie ZCP, poza obniżeniem kosztów funkcjonowania Spółki zredukuje także ryzyka związane w szczególności z obecnym brakiem własności marek Full Spectrum oraz Green Paw, które to stanowią znaczny udział w sprzedaży spółki, a marka Green Paw jest jedyną linią produktową przeznaczoną dla zwierząt z portfolio spółki Cosma S.A. Wartość godziwa ZCP ustalona została na kwotę 7.247.658,56 zł (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), w oparciu o sporządzoną wycenę, która następnie została zbadana przez niezależnego biegłego rewidenta. Analiza biznesowych korzyści transakcji, poparta stosowną wyceną, pozwoliły Zarządowi na podjęcie w dniu dzisiejszym decyzji o zaproponowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP, co zostanie uczynione niezwłocznie.

Inne komunikaty