Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Sprzedaż akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Zarząd spółki pod firmą ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27.03.2024 r. Emitent zawarł z podmiotem niepowiązanym z Grupą Kapitałową Emitenta umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim tj. 2.009.240 akcji, stanowiących 88,12% udziału w kapitale zakładowym. Opisywana transakcja uzyskała wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, w tym zgodę Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 17) statutu.
Ze względu na sytuację finansową ZEUS S.A., opisaną w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 29.09.2023 r., cena sprzedaży akcji kształtuje się poniżej progu istotności, a Emitent raportuje tę transakcję ze względu na wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta. Zgodnie z art. 328(9) § 1 Kodeksu spółek handlowych sprzedaż akcji będzie skuteczna z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu nabywcy akcji.

Inne komunikaty