Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
29.03.2024, 10:01

CSR Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta - spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego numer 27/2023 z 25 października 2023 roku, informuje, że w dniu 29 marca 2024 roku pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („F-Trust”) a spółką pod firmą iWealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („iWealth”) został zawarty Aneks nr 1 („Aneks”) do listu intencyjnego w sprawie połączenia ww. spółek („List intencyjny”).
Na mocy Aneksu Strony Listu intencyjnego zobowiązały się, że do dnia 19 kwietnia 2024 roku zostają przedłużone trwające negocjacje, które odbywają się na zasadzie wyłączności. List intencyjny wygaśnie wskutek niezawarcia podstawowych dokumentów transakcyjnych w ww. (przedłużonym na mocy Aneksu) okresie wyłączności. Pozostałe postanowienia Listu intencyjnego pozostały bez zmian. List intencyjny nie rodzi zobowiązania dla żadnej z ww. spółek do przeprowadzenia transakcji. Emitent zastrzega, że podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego nie stanowi gwarancji dojścia transakcji do skutku. Niezależnie jednak od istnienia pewnego stopnia niepewności dojścia planowanej transakcji do skutku, w opinii Emitenta zawarcie pomiędzy stronami Aneksu do Listu intencyjnego spełnia kryteria informacji poufnej.

Inne komunikaty