Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.03.2024, 14:38

ACT Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.03.2024 r. sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem, dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 37 716 557,91 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
W opinii Zarządu zasadnym jest by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, Zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w zakresie kapitałów własnych.

Inne komunikaty