Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
2.04.2024, 12:41

ZAP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu rezygnacji Pana Piotra Regulskiego z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nosi datę 29 marca 2024 roku.
Pan Piotr Regulski w przesłanym oświadczeniu jako przyczyny rezygnacji wskazał dalszy rozwój poza Grupą Azoty oraz aktualną sytuację osobistą. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty