Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TEXT: strona spółki
2.04.2024, 17:38

LVC Kluczowe wskaźniki operacyjne za IV kw. 2023/24 roku finansowego

Zarząd Text S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości kluczowe wskaźniki operacyjne zanotowane przez Grupę Kapitałową Text (“Grupa”) w IV kwartale 2023/24 roku finansowego (styczeń - marzec 2024).
Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2024 r. wyniosła 6,66 mln USD oznacza to wzrost o 4,1% w stosunku do stanu sprzed roku i o 2,6% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 r. W IV kwartale roku finansowego wartość otrzymanych płatności wyniosła 21,74 mln USD, co oznacza wzrost o odpowiednio 8,6% w skali roku i 1,9% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. W kwartale istotny wpływ na zanotowane wskaźniki operacyjne miały działania mające na celu optymalizację struktury cenników produktów Spółki i wykorzystania produktów przez klientów. Rozpoczęte pod koniec 2023 roku kalendarzowego działania przełożyły się m.in. na poprawę churn przychodowego (net MRR churn), wzrost ARPU (średni miesięczny przychód przepadający na jednego klienta) produktu LiveChat, przy równoczesnym podwyższeniu wskażnika odejść klientów (customer churn). Spółka zakłada kontynuację takich działań w kolejnych kwartałach, co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się ARPU i churn w tym okresach. - Na koniec marca 2024 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 160,1 USD wobec 156,4 USD na koniec grudnia 2023 roku i 159,7 USD przed rokiem. - ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 134,5 USD wobec 132,4 USD na koniec grudnia 2023 r. i 121,0 USD przed rokiem. - ARPU produktu HelpDesk wyniosło odpowiednio 153,4 USD wobec 140,0 USD na koniec grudnia 2023 r. i 121,2 USD przed rokiem. Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.848, ChatBot 2.954, a HelpDesk 1.163. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym livechat.com, chatbot.com, helpdesk.com, knowledgebase.com, openwidget.com. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Grupa generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Inne komunikaty