Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRUEGS: strona spółki
2.04.2024, 22:15

TGS Uzyskanie przez Spółkę prawomocnego wyroku przeciwko Flint Arts Sp. z o.o. o zapłatę kar umownych w związku z produkcją gry NightClub Manager: Violet Vibe

Zarząd True Games Syndicate S.A. ["Spółka"] w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 7/2023 informuje, że w dniu 02 kwietnia 2024 roku Spółka otrzymała z sądu wyrok wydany przeciwko Flint Arts Sp. z o.o. "Flint Arts" wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności, w sprawie dotyczącej żądania przez Spółkę zapłaty od Flint Arts kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłowym wykonaniem przez Flint Arts umowy o wykonanie dzieła i przeniesienie autorskich praw majątkowych z dnia 17 marca 2021 roku obejmującej produkcję gry pod tytułem: NightClub Manager: Violet Vibe "Umowa" oraz w związku ze zwłoką w realizacji Umowy.
Spółka wskazuje, że Sąd uwzględnił w całości roszczenie Spółki w związku z czym wskazanym wyżej wyrokiem zasądził od Flint Arts na rzecz Spółki żądaną w pozwie kwotę 90.000,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Inne komunikaty