Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MOV Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 02 kwietnia 2024 roku

Zarząd Movie Games S.A. [„Emitent” lub "Spółka"] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 02 kwietnia 2024 roku.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, odstąpiono od przystąpienia do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w jej pierwotnym brzmieniu objętym porządkiem obrad, zaś co do pozostałych uchwał nie odstąpiono od przystąpienia do głosowania nad nimi i nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty